About

Over dit initiatief

Op de informatiebijeenkomst over de noodopvang op 12 oktober 2015 in het Amstelveense raadhuis leerden de initiatiefnemers van bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg elkaar kennen. Hieronder staan de doelstellingen die in die tijd werden geformuleerd. Omdat de noodopvang aan de Laan van Kronenburg op 10 augustus 2016 werd gesloten, richten we ons inmiddels meer op de verbinding tussen statushouders in onze omgeving en andere buurtbewoners.

Na jaren van oorlog en uitzichtloze situaties in vluchtelingenkampen vluchten mensen naar Europa. We kennen de beelden van de risicovolle overtocht en van de lange weg die afgelegd wordt. De humanitaire ramp die onder onze ogen plaatsvindt, kan alleen worden gestopt wanneer de oorlogen in het Midden-Oosten stoppen. Tot die tijd zullen we ook hier een bijdrage moeten leveren. Amstelveen kan als rijke gemeente niet aan de kant blijven staan. Nu er een noodopvang is gevestigd aan de Laan van Kronenburg moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.

Vluchtelingen Welkom Kronenburg is een bewonersplatform in Amstelveen en Buitenveldert. Wij willen het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen versterken in Amstelveen en in de vlak bij de noodopvang gelegen Amsterdamse wijk Buitenveldert. Samen willen we ons inzetten voor vluchtelingen.

Onze doelstellingen zijn:

  • draagvlak creëren voor de opvang van vluchtelingen;
  • uitdragen dat statushouders en vluchtelingen welkom zijn;
  • mensen in de wijk vertellen over de situatie in de gebieden waar vluchtelingen vandaan komen;
  • humanitaire hulp bieden aan vluchtelingen.

Ieder die wat aan deze doelstellingen wil bijdragen, is van harte welkom mee te doen. Sluit je aan bij ons platform. Aanmeldingen, suggesties en ideeën zijn heel erg welkom: mail naar bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg.