Help mee

Heb je belangstelling om mee te doen aan een activiteitengroep, mail dan naar bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg.

Café Welkom activiteitengroep. Regelmatig worden er ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe buurtbewoners (vluchtelingen / statushouders en anderen) en buurtbewoners die hier al langer wonen. Er is ruimte voor spontane gesprekken, een thema, muziek, een gedicht en wederzijdse hulp. Vluchtelingen en buurtbewoners koken en eten hapjes of maaltijden. Tijdens Café Welkom worden er door vrijwilligers allerlei taken verricht.  De eerste Café Welkom bijeenkomst was op 26 mei 2016. De meeste bijeenkomsten vonden plaats in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam. Vanaf het voorjaar van 2017 vinden de Café Welkom bijeenkomsten soms ook op andere locaties plaats en verschillen ze vaker van inhoud.

Taalsupport activiteitengroep. In de tweede helft van november 2017 start een inloopmiddag waarbij nieuwkomers naar keuze extra taallessen kunnen volgen en/of de taal kunnen oefenen met vrijwilligers. De inloopmiddag is wekelijks op dinsdagmiddag. Binnenkort wordt de startdatum en aanvangstijd bekend gemaakt via deze website. Zowel nieuwkomers als vrijwilligers zijn welkom.

Hulp netwerk. Een informeel netwerk van individuele vrijwilligers die nog steeds contact hebben met vluchtelingen uit de ‘voormalige’ noodopvang aan de Laan van Kronenburg en hen helpen waar dat nodig is. Dat kan gaan om een bezoekje in een AZC in het land, helpen met het verzamelen van spullen die nodig zijn of helpen als er iets geregeld moet worden vanwege het COA, IND, een advocaat of huisvesting. De vrijwilligers wisselen geen persoonlijke informatie met elkaar uit, maar algemene informatie hoe iets het best aangepakt kan worden en welke organisaties of instellingen daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Samen aan de slag tijdens de Nederlandse Taal activiteitengroep. Foto: Anton Groeneschey

Overzicht van wekelijkse activiteiten in de periode van de noodopvang aan de Laan van Kronenburg tot de sluiting op 10 augustus 2016:

MAANDAG: Verzoektour activiteitengroep. Iedere maandagmiddag werd er om 13:00 uur een wandeltocht georganiseerd van vluchtelingen en buurtbewoners door Buitenveldert of een ander deel van Amsterdam, Amstelveen of de ruime omgeving van deze steden. Er wordt steeds op verzoek van een wisselend groepje bewoners van de noodopvang een route uitgezet die overeenkomt met de interesse en wens van de deelnemers. De eerste Verzoektour op maandag 18 juli liet het centrum van Amsterdam zien.

WOENSDAG: Nederlandse Taal activiteitengroep. Op woensdagmiddag 22 juni van 13.30 – 15.30 begon de eerste wekelijkse Nederlandse Taal activiteitengroep. Buurtbewoners, waaronder docenten, begeleidden vluchtelingen met het eerste begin van de Nederlandse taal.

VRIJDAG: Bibliotheek activiteitengroep. Vanaf vrijdag 1 juli kon een klein aantal bij de activiteitengroep ingeschreven vluchtelingen onder begeleiding van enkele vrijwilligers wekelijks gebruik maken van computers en andere faciliteiten in de OBA Buitenveldert. Het was mogelijk om op individueel niveau via leef en leerprogramma’s o.a. de kennis van de Nederlandse taal te vergroten. De groep begon op vrijdagmiddag van 13:30 uur tot circa 15:30 uur.