FAQ

Frequently Asked Questions / veel gestelde vragen

Wat is jullie doel? Zoveel mogelijk vluchtelingen en statushouders met zoveel mogelijk buurtbewoners in contact brengen, waardoor er meer wederzijds begrip en hulp ontstaat.

Wat willen jullie nog meer? Je kunt onze doelstellingen lezen in About’ op deze website.

Waarom heten jullie Vluchtelingen Welkom Kronenburg? We zijn begonnen omdat er in de kantoorwijk Kronenburg een noodopvang werd gevestigd. Deze locatie werd omringd door het noordelijke deel van Amstelveen en de Amsterdamse wijk Buitenveldert. We willen zowel buurtbewoners in Amstelveen als in Buitenveldert betrekken bij onze activiteiten. Om de lange naam ‘Vluchtelingen Welkom Amstelveen en Buitenveldert’ te omzeilen, heten we Vluchtelingen Welkom Kronenburg. We zetten ons in voor vluchtelingen en statushouders.

Met wie werken jullie samen? Als bewonersplatform werken we op basis van zelfstandigheid samen met andere organisaties en instellingen als dat ten goede komt aan onze of aan gemeenschappelijke activiteiten. We staan in verbinding met medewerkers van de Gemeente Amstelveen en van het Stadsdeel Amsterdam-Zuid. We hadden in de periode van de noodopvang aan de Laan van Kronenburg geregeld contact met, maar we vielen niet onder de organisatie Amstelveen voor Vluchtelingen (het samenwerkingsverband van het COA, de gemeente Amstelveen, welzijnsorganisatie Vita en de Vrijwilligerscentrale Amstelland). Ook met andere organisaties en instellingen is contact en wordt soms samengewerkt, bijvoorbeeld met activiteitencentrum De Sluis in Zaandam, het Syrische Comité, het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, de Lions Clubs International, Dynamo, Lola Lik e.v.a.

Hoe kijken jullie aan tegen de inzet van vrijwilligers? Vrijwilligers zijn er niet om in opvanglocaties taken van uitzendkrachten over te nemen zoals bedden in elkaar zetten en schoonmaken. Vrijwilligers zijn er niet om in een noodopvang of AZC het werk over te nemen dat elders door professionele krachten gedaan wordt. Zo vinden we dat bijvoorbeeld kinderopvang primair gedaan moeten worden door professionele krachten, eventueel aangevuld met geschoolde of ervaren vrijwilligers. Juist kinderen verdienen het om zo snel mogelijk te integreren en daarvoor is de inzet van professionele begeleiding van groot belang. Vrijwilligers zijn er in de eerste plaats om aanvullend werk te verrichten. Bijvoorbeeld om vluchtelingen in contact te brengen met buurtbewoners en de nieuwe omgeving, een luisterend oor te zijn voor wie dat nodig heeft of een uitje te helpen organiseren. Vrijwilligers zijn er om vluchtelingen te helpen met vaardigheden die in Nederland goed van pas komen, zoals bijvoorbeeld leren fietsen. Vrijwilligers zijn er ook om te helpen met zaken die niet goed geregeld zijn in Nederland. Bijvoorbeeld volwassen asielzoekers helpen met Nederlandse taalles. Vrijwilligers kunnen vluchtelingen helpen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

Heb je een VOG nodig als vrijwilliger? In principe hebben vrijwilligers bij de activiteiten van bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Alle activiteiten van het platform vinden namelijk onder eigen verantwoordelijkheid buiten de opvanglocaties plaats. Bij ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, racisme en andere vormen van discriminatie, fysiek of psychisch geweld e.d.) kan een vrijwilliger of deelnemer een waarschuwing krijgen of kan indien nodig de samenwerking met de vrijwilliger of deelname van de bezoeker direct beëindigd worden. Activiteiten met kinderen kunnen alleen plaatsvinden in geval alle bij de activiteit aanwezige vrijwilligers over een VOG beschikken of wanneer kinderen meedoen onder begeleiding van tenminste één ouder.

Hoe zit het met jullie inkomsten en uitgaven? Als bewonersplatform ontvangen we van Wijkopbouwcentrum Buitenveldert ondersteuning in natura waardoor onze kosten beperkt blijven. De overige onkosten van activiteiten zijn tot nu toe betaald uit vrijwillige bijdragen van buurtbewoners en een donatie van de Vrije Gemeente Amsterdam. We zijn op zoek naar fondsen die onze toekomstige activiteiten kunnen helpen bekostigen.

Jim, cartoonist in Auckland, Nieuw Zeeland