Dagboek

Dinsdag 12 december 2017 In een interview in ‘De Telegraaf’ verklaart de nieuwe minister Koolmees dat hij ervoor wil zorgen dat nieuwkomers vanaf dag één taalles volgen. Hij wil ook de wachtlijsten voor inburgeringsexamens aanpakken. Een samenvatting van deze en andere voornemens is hier te lezen.

Zondag 10 december 2017 was de eerste Café welkom weggeefmiddag. Een middag lang was de grote theaterzaal van het Huis van de Wijk Buitenveldert Amsterdams goedkoopste bazaar. Zie het verslag en de foto’s.

Dinsdag 28 november 2017 wil de Tweede Kamer dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het beoordelingsproces verbetert van asielzoekers die zijn gevlucht vanwege hun seksuele geaardheid of geloof. Eerder dit jaar spanden vrijwilligers van bewonersplatform VWK zich in voor Jackieline, een voormalige bewoonster van de noodopvang aan de Laan van Kronenburg. Na enkele afwijzingen is ze op grond van nieuwe bewijsstukken aan een nieuwe toelatingsprocedure begonnen.

Donderdag 16 november 2017 in Sliedrecht wordt het schoolzwemmen weer ingevoerd, inclusief voor kinderen van statushouders. In de afgelopen twee jaar verdronken verschillende vluchtelingenkinderen, waaronder in de zomer van 2017 in Amstelveen, Blerick, Eindhoven, Tiel en Venlo. In de Amstelveense gemeenteraad is gevraagd om tot een regeling te komen voor kinderen van statushouders en voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Onduidelijk is of er nu iets concreet gaat gebeuren, zoals nu wel in Sliedrecht.

Zaterdag 11 november 2017 gingen nieuwkomers en andere buurtbewoners samen naar het Dancing on the Edge Festival in Podium Mozaïek waar voorstellingen te zien waren van de Syrisch-Libanese theatergroep Koon en de Utrechtse theatergroep DOX. Zie het verslag en de foto’s.

Woensdag 1 november 2017 organiseert de gemeente Amstelveen de Conferentie Statushouders. Doel van het symposium is verbinding. Voor deelname aan de conferentie werden onder meer vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale Amstelveen uitgenodigd. De gemeente Amstelveen was voor de conferentie vergeten zich in verbinding te stellen met o.a. een aantal coördinerende vrijwilligers die zich hadden ingezet voor Amstelveen voor Vluchtelingen. Ze werden niet uitgenodigd. Sommige voelden zich geschoffeerd; anderen haalden de schouders op. Het was immers niet de eerste keer dat zoiets zich voordeed.

Vrijdag 20 oktober 2017 is er weer een door bewonersplatform VWK georganiseerde Café Welkom bijeenkomst. Het werd een sfeervolle opening van het derde seizoen. Zie het verslag en foto’s.

Zaterdag 9 september 2017 doet bewonersplatform VWK mee aan de informatiemarkt “Welkom in Buitenveldert!”. Op deze middag worden nieuwe bewoners van Buitenveldert in de gelegenheid gesteld kennis te maken met allerlei buurtgroepen en organisaties.

Zaterdag 12 augustus 2017 publiceert het bestuur van bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg naar aanleiding van recente verdrinkingen van vluchtelingenkinderen een brief gericht aan de Amstelveense gemeenteraad. De brief is mede ondertekend door Joep van Erp, fractievoorzitter van de SP Amstelveen. De brief sluit aan bij vragen van de gemeenteraadsleden Stieneke Kruijer en Gert Jan Slump van GroenLinks waarin o.a. gepleit wordt voor kosteloze zwemlessen naar het voorbeeld van Aalsmeer. De tekst is hier en hier te lezen, met uitzondering van de titel. Die luidt in de originele versie: “Waarom wij ons zorgen maken over vluchtelingenkinderen”.

Zondag 6 augustus 2017 organiseert bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg een picknick in het Amsterdamse Bos. Het wordt een zonnige middag met meer dan 70 oude en nieuwe buurtbewoners, waaronder veel statushouders en kinderen.

Maandag 17 juli 2017 maakte burgemeester Mirjam van ’t Veld bekend dat ze per 1 oktober 2017 vertrekt als burgemeester van Amstelveen. Aanvankelijk trad ze op 3 juli 2014 aan voor een termijn van 6 jaar. Op maandag 17 juli informeerde ze de Amstelveense gemeenteraad en maakte ook via Facebook haar vertrek bekend. Vanwege haar inzet voor vluchtelingen werd Mirjam van ’t Veld voor de ‘World Major’ verkiezingen 2016 gekandideerd. Ze eindigde op de zesde plaats.

Donderdag 22 juni 2017 organiseerde bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg in samenwerking met studenten IFMSA van het VU-mc een iftar. Voorafgaand aan het eten hield Jamilah Ali een inleiding over de Islam en de betekenis van de ramadan.

Zondag 21 mei 2017 werden tijdens het Fête de la Nature in het Amstelpark van 10:00 – 18:00 uur vluchtige gesprekjes georganiseerd door bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg in samenwerking met studenten IFMSA van het VU-mc.

Dinsdag 31 januari 2017 Het einde van het beheer door het COA van de sinds 10 augustus 2016 niet meer gebruikte noodopvang. Het was het vroegst denkbare moment dat het huurcontract kon worden opgezet. In de voorafgaande weken werd het pand ontruimd.Mede door gebrek aan inzet van het Amstelveense gemeentebestuur is een kleinschalige locatie die mogelijk ook gebruikt had kunnen worden als POL of AZC verloren gegaan. In deze regio koos het COA helaas voor grootschalige opvang met tot circa 600 tijdelijke bewoners aan de Wenckebachweg in Amsterdam. Een kostenbesparende keuze, maar om integratie te bevorderen, zouden enkele meer kleinschalige opvanglocaties waarschijnlijk betere mogelijkheden hebben geboden.

Donderdag 6 december 2016 Vertegenwoordigers van Amstelveen voor Vluchtelingen en bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg worden uitgenodigd voor een afrondend gesprek met de Amstelveense burgemeester Mirjam van  Veld wethouder Jeroen Brandes. Voor het overleg had de burgemeester 30 minuten ingeruimd. In die korte tijd kwam het overleg helaas niet veel verder dan dankzeggingen door Dick Aanen en een uitwisseling over wat zich in de periode rond de sluiting van de noodopvang heeft afgespeeld. Voorstellen en ideeën over wat er gedaan zou kunnen worden in relatie tot vrijwilligers en statushouders konden door tijdgebrek niet besproken worden.

Donderdag 3 november 2016 stond de Café Welkom bijeenkomst in het teken van Syrisch eten en muziek. muzikant Badr liet van zich horen op piano en Peshmerge Morad speelde dudok. Daarnaast was er overheerlijk eten verzorgd door een Syrisch kookteam.

28 oktober 2016 werd door een delegatie van de Lions een grote gift aan lesboeken overhandigd aan docenten en vluchtelingen in activiteitencentrum de Sluis in Zaandam. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het budget met name gebruikt zou worden voor de vluchtelingen van de noodopvang in Amstelveen.

6 oktober 2016 was de eerste Café Welkom bijeenkomst waarbij vluchtelingen uit onze omgeving die hun procedure hebben afgerond, werden uitgenodigd. Daaronder velen die in het AZC Wenckebachweg wachten op een woning. De doorstart van Café Welkom werd druk bezocht.

28 september 2016 Burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes van Amstelveen hebben een overleg met het COA. Het COA zegt het huurcontract van de ‘bewonerslege’ noodopvang al per 31 januari 2017 op. Eerder was april als eerst mogelijke einddatum naar buiten gebracht en oorspronkelijk zou het pand 1 tot 3 jaar gebruikt worden. De brief aan de Amstelveense gemeenteraad roept veel vragen op. Duidelijk is dat de Amstelveense burgemeester en de wethouder zich geen moment hebben ingespannen om van de noodopvang een AZC te maken.

9 september 2016 in een interview met het VNG Magazine klopt burgemeester Mirjam van ’t Veld zich op de borst over haar aanpak ten aanzien van de noodopvang aan de Laan van Kronenburg. Ze stelt daarin o.a.: “Daarom regelen we de taallessen zelf met vrijwilligers”. (Na vele weken van onvruchtbare gemeentelijke gesprekken met professionele organisaties werden de eerste taallessen op 22 juni in het Huis van de Wijk Buitenveldert gerealiseerd door vrijwilligers van bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg). Verder stelt ze: “Vervolgens proberen we het zo te regelen dat ze [de vluchtelingen] in deze regio een woning krijgen als statushouder”. Later blijkt dat ook van dit voornemen praktisch gezien niet veel terecht komt. Veel vluchtelingen hebben tijdens hun verblijf in de noodopvang mede door deelname aan vrijwilligersactiviteiten een netwerk opgebouwd. Later in het jaar zorgen enkel vrijwilligers in samenwerking met medewerkers van de gemeente ervoor dat alsnog een klein aantal statushouders een woning krijgt in Amstelveen.

8 september 2016 worden vertegenwoordigers van bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg uitgenodigd op het Amstelveense raadhuis. Wethouder Jeroen Brandes wil overleggen “over vrijwilligers rond de noodopvang”. Na een korte kennismaking wordt het bewonersplatform op het matje geroepen vanwege het herhaalde pleidooi om van de noodopvang een AZC te maken. Jeroen Brandes voelt er niets voor om dit voor te stellen in gesprekken met het COA, de eigenaar van het pand en de gemeenteraad.

2 september 2016 op het weekjournaal van RTV Amstelveen is een interview te zien (van minuut 3:50 tot 6:40) waarin gesproken wordt over de lege noodopvang en de situatie waarin de voormalige bewoners zich bevinden.

1 september 2016 via een interview in ‘De Telegraaf’ op 28 juli met COA-directeur Gerard Bakker werd duidelijk dat circa 15 noodopvanglocaties zouden gaan sluiten. Dat aantal lijkt nu ruim gehaald te worden. Zo werd onlangs bekend dat ook de noodopvanglocaties in Rosmalen (Autotron), Arnhem (De Koepel) en Groningen (van Swietenlaan) binnenkort dicht gaan.

22 augustus 2016 de noodopvang aan de Laan van Kronenburg is schoongemaakt en voorbereid om als reserve te dienen voor momenten dat er weer meer vluchtelingen naar Nederland komen. Het pand is nu alleen nog toegankelijk voor medewerkers van het COA en beveiligers van Trigion.

18 augustus 2016 vindt Café Welkom voor het eerst plaats zonder bewoners van de noodopvang. Besproken wordt of en hoe bewonersplatform Vluchtelingen Welkom doorgaat. De Café Welkom bijeenkomsten blijven doorgaan en onderzocht wordt welke mogelijke dagactiviteiten met statushouders georganiseerd kunnen worden. Zie het verslag en enkele foto’s.

10 augustus 2016 ’s morgens tegen 12:00 uur vertrekken de laatste circa 20 bewoners van de noodopvang. Uitgezwaaid door veel medewerkers van de noodopvang en een groep vrijwilligers. De noodopvang is dan slechts 15 weken in gebruik geweest. De sluiting gebeurt na enkele weken van verwarring voortkomend uit het interview met COA directeur Gerard Bakker op 228 juli in ‘De Telegraaf’, waarin hij aankondigt dat circa 15 noodopvanglocaties gaan sluiten. Hij ‘vergeet’ daarbij de betreffende locaties te noemen. Op 3 augustus schrijven burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes nog een brief aan de gemeenteraad dat de noodopvang vooralsnog niet niet gesloten wordt. Uiteindelijk moeten veel vrijwilligers het nieuws over het dicht gaan van de noodopvang op 9 augustus uit de krant vernemen. De burgemeester en wethouder schrijven een dag eerder dat de vluchtelingen nu geplaatst worden “in reguliere AZC’s, waar betere faciliteiten zijn’. Ieder die de opvanglocaties kent waar de vluchtelingen naar zijn overgeplaatst, weet dat daar beslist geen sprake is van “betere faciliteiten”.

9 augustus 2016 wordt bekend dat burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes een brief hebben geschreven naar de Amstelveense gemeenteraad waarin de sluiting van de noodopvang bevestigd wordt. Op de website van bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg is een eerste reactie te lezen.

8 augustus 2016 vond de voorlopig laatste ‘verzoektour’ plaats. Een van de bewoners van de noodopvang wilde graag ’n keer naar Schiphol om vliegtuigen te zien landen en opstijgen. Op haar wens gingen zeven Kronenburgers, ’n piepjong Kronenburgertje en twee buurtbewoners naar de luchthaven om te genieten van het uitzicht op het panoramaterras. Koekjes, sap, frisdrank en gratis verkregen vrolijke zonnebrillen maakten het uitstapje compleet.

7 augustus 2016 maakt bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg bekend dat het naar aanleiding van het steeds kleiner wordende aantal bewoners in de noodopvang vanaf 10 augustus voorlopig stopt met de dagactiviteiten voor vluchtelingen. Dezelfde dag vertrekken 4 kronenburgers naar een andere locatie van het COA.

6 augustus 2016 vertrekken 11 Kronenburgers naar een andere locatie van het COA.

4 augustus 2016 reageert bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg op de brief van Mirjam van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes. De onduidelijkheid over het al of niet sluiten van de noodopvang houdt aan.

3 augustus 2016 schrijven burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes een brief naar de Amstelveense gemeenteraad over het (nog) niet sluiten van de noodopvang.

2 augustus 2016 stelt SP-fractievoorzitter Joep van Erp vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de onduidelijke situatie rond het voortbestaan van de noodopvang.

31 juli 2016 onder de titel “Waarom er nu snel duidelijkheid moet komen met de Amstelveense noodopvang” is namens bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg een persbericht verstuurd naar de lokale media in Amstelveen en Amsterdam. Het integraal te lezen op Amstelveenweb en mijnAmsterdam.

29 juli 2016 naar aanleiding van het interview met Gerard Bakker beweert een belangrijke functionaris in de Amstelveense noodopvang dat het pand aan de Laan van Kronenburg niet voorkomt op het lijstje van te sluiten locaties. Er worden pogingen gedaan om dit bericht bevestigd te krijgen bij het landelijke COA. Dat lukt die dag nog niet. Er volgt een belofte dat de locatiemanager Gudule von Hegedus de betrokkenen zal informeren zodra er meer duidelijk is.

28 juli 2016 in een interview in een groot landelijk ochtendblad maakt Gerard Bakker, directeur van het COA, bekend dat vijftien noodopvanglocaties nog deze zomer dicht gaan. De kans lijkt dus groot dat de Amstelveense noodopvang binnenkort gesloten wordt.

In de avonduren vindt de vierde Café welkom bijeenkomst plaats. Voor het eerst nemen meer buurtbewoners dan Kronenburgers deel aan de bijeenkomst. Hier is het verslag en zijn enkele foto’s.

26 juli 2016 het aantal vluchtelingen in de Amstelveense noodopvang is verder afgenomen. Er zijn nu minder dan 55 bewoners en van die bewoners is een aanzienlijk deel dat elders overnacht, bijvoorbeeld bij familie. Met het afnemende aantal bewoners wordt het soms moeilijk om vrijwilligersactiviteiten gaande te houden. De vraag dringt zich langzamerhand op hoe lang de noodopvang nog open blijft als deze ontwikkeling zich doorzet.

18 juli 2016 gaat de wekelijkse Verzoektour van start. Een wisselend groepje Kronenburgers geeft vooraf een voorkeur aan om een deel van Amsterdam, Amstelveen of de omgeving te zien en buurtbewoners stellen dan een route samen gebaseerd op deze wens. Meer over de Verzoektour is hier te lezen.

12 juli 2016 Veel vluchtelingen verblijven maar kort in Amstelveen. Ze worden van de ene noodopvang naar de andere verplaatst om uiteindelijk de toelatingsprocedure te kunnen beginnen in een AZC (asielzoekerscentrum). Met moeite verlaat o.a. een door iedereen geliefde jongen samen met zijn vader de noodopvang van Amstelveen om een transfer te krijgen naar weer andere noodopvang.

Bewoners van de noodopvang krijgen vanaf deze dag voortaan de beschikking over een moneycard. Het ontbijt en de lunch worden afgeschaft; bewoners van de noodopvang krijgen de beschikking over 29,30 euro per week(omgerekend 4 euro en 18 cent per dag) waarmee ze zelf kunnen zorgen voor broodmaaltijden. dit maakt het voor hen mogelijk om iets naar eigen behoefte te kopen. Daarvoor kregen vluchtelingen in de noodopvang helemaal geen geld. Het gemeenschappelijke diner blijft ’s avonds gehandhaafd.

Oogappel in Café Welkom. Foto: Anton Groeneschey
Oogappel in Café Welkom. Foto: Anton GroenescheyMet moeite verliet o.a. een door iedereen geliefde jongen samen met zijn vader de noodopvang van Amstelveen om een transfer te krijgen naar weer een andere noodopvang.

8 juli 2016 ’s middags worden de computers met het leef en leerprogramma in de OBA Buitenveldert voor het eerst gebruikt door vluchtelingen. Dit is met begeleiding van vrijwilligers voortaan elke vrijdagmiddag mogelijk.

In de avond vindt een fantastisch concert plaats van de Syrian Big Band in Cultuurcentrum Griffioen. De verkoop van entreekaartjes maakt gratis toegang voor vluchtelingen en statushouders mogelijk. De theaterzaal wordt bijna geheel gevuld met Kronenburgers, Amsterdammers en Amstelveners.

7 juli 2016 in het Huis van de Wijk Buitenveldert is de derde Café Welkom bijeenkomst. Het is een bijeenkomst enkele dagen na het einde van de Ramadan. De tijd voor Eid al-Fitr (‘Suikerfeest’). Bij Café Welkom vieren we dat met veel baklava en muziek. Hier is het verslag en zijn enkele foto’s.

6 juli 2016 het einde van de Ramadan wordt gevierd met Eid al-Fitr (‘Suikerfeest’). Wat Marokkaanse Nederlanders hadden ter gelegenheid hiervan feestelijke gerechten gemaakt om aan de vluchtelingen van de noodopvang te geven. Dit eten werd bij de receptie van het pand aan de Laan van Kronenburg geweigerd omdat de regels van het COA dit niet toestaan. Er zijn momenten dat regels op gespannen voet staan met medemenselijkheid…

1 juli 2016 Het aantal transfers (verhuizingen van de ene naar de andere locatie) lijkt vooral in Amstelveen ontstellend hoog. Net op het moment dat mensen zich enigszins thuis beginnen te voelen, een netwerk beginnen te krijgen en aan activiteiten deelnemen, moeten ze vaak al weer weg naar een volgendelocatie. Pas in een AZC (Asielzoekerscentrum) begint de eigenlijke toelatingsprocedure. Daarvoor worden vluchtelingen herhaaldelijk van de ene naar de andere locatie overgebracht. dit steeds maar weer opnieuw moeten beginnen in ’n andere omgeving kan met name bij kinderen, maar ook bij volwassenen, passiviteit, depressiviteit en hechtingsproblemen veroorzaken.

Het aantal bewoners van de noodopvang loopt door de vele transfers behoorlijk terug. De instroom is veel minder groot dan de uitstroom. Waren er eerder momenten dat het aantal bewoners zich rond de 100 bewoog, nu lijkt het erop dat het aantal bewoners dat overnacht in de noodopvang minder dan 50 is.

Ook deze hulpkok, die op 16 juni aan het werk was in de keuken van Café Welkom, kreeg een transfer. Foto Anton Groeneschey
Ook deze hulpkok, die op 16 juni aan het werk was in de keuken van Café Welkom, kreeg een transfer. Foto Anton GroenescheyWaren er eerder momenten dat het aantal bewoners zich rond de 100 bewoog, nu lijkt het er op dat het aantal bewoners dat overnacht in de noodopvang minder dan 50 is.

Het is ook de dag dat Gudule von Hegedus begint als nieuwe locatiemanager van het COA in Amstelveen. Ze volgt Angela Fine op, die een zelfde functie krijgt in het asielzoekerscentrum op voormalig kazerneterrein Crailo in Laren.

29 juni 2016 opnieuw veel transfers in de Amstelveense noodopvang. Door het steeds maar binnen komen en vervolgens weer vrij snel weggaan van vluchtelingen worden activiteiten die een wat langere periode vereisen, zoals Nederlandse taal, bemoeilijkt in hun uitvoering. Op die manier komen sommigen niet verder dan een korte kennismaking met de taal. Hopelijk komen de vluchtelingen terecht op plaatsen waar ook vrijwilligersgroepen actief zijn met soortgelijke activiteiten. Helaas is dat niet overal het geval. Een ander nadeel van de vele transfers is dat elke keer een pas opgebouwd sociaal netwerk met de omgeving verloren gaat. Dat kan deprimerend zijn voor kinderen, maar ook voor volwassenen.

22 juni 2016 gaat voor het eerst de Nederlandse Taal activiteitengroep van start in het Huis van De Wijk onder begeleiding van docenten en vrijwilligers. Volwassen vluchtelingen beginnen met het leren van eenvoudige Nederlandse zinnetjes.

20 juni 2016 is een week waarin weer veel vluchtelingen een transfer krijgen. Voor de een is het goed nieuws omdat er verhuisd wordt naar een AZC waar de toelatingsprocedure na maandenlang wachten eindelijk begint. Voor de ander komt het neer op heen en weer gesleep. Drie weken geleden van de noodopvang aan het Veldpark in Zaandam naar de noodopvang in Amstelveen om dan nu te verhuizen naar de noodopvang in de boot aan de Achtersluispolder in Zaandam vanwege een gesprek dat op Schiphol gevoerd moet worden (dat dichterbij Amstelveen dan Zaandam ligt).

16 juni 2016 valt de tweede bijeenkomst van Café welkom samen met de Ramadan. De bijeenkomst wordt door meer dan 80 vluchtelingen en buurtbewoners bezocht. Naast spontaan gezang begeleid door Badr op piano is er informatie over startende activiteitengroepen en wordt de bijeenkomst iets na 22:00 uur besloten met een heerlijke iftar maaltijd. Hier lees je er meer over.

6 juni 2016 Het begin van de Ramadan. Voor vluchtelingen die in deze periode vasten, is er gelegenheid om later op de avond te eten in plaatsd van op de gebruikelijke tijd. Er wordt ook een brunchpakket meegegeven. Mensen die vasten, eten dat diep in de nacht. Dit is prima geregeld in de vlakbij Buitenveldert gelegen noodopvang.

Juni 2016 Over de kwaliteit van het eten in de noodopvang lopen de verhalen sterk uiteen. Het lijkt er op dat vluchtelingen soms varkensvlees wordt voortgezet. Niet respectvol naar vluchtelingen met een islamitisch geloof. In de noodopvang in Amsterdam Zuidoost, die onder het beheer stond van het Leger des Heils, was dat veel beter geregeld met een halal gecertificeerde keuken.

26 mei 2016 is de eerste bijeenkomst van Café Welkom. In totaal zo’n 90 vluchtelingen en buurtbewoners ontmoeten elkaar in het café van het Huis van de Wijk Buitenveldert. De eerste bijeenkomst brengt veel dansbare muziek, op het Midden-Oosten geïnspireerde hapjes en een inleiding over de activiteiten van Bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg. Zie het verslag.

25 mei 2016 komt er een bus met 50 vluchtelingen afkomstig uit de noodopvang aan het Veldpark in Zaandam aan in Amstelveen. Nadat het aantal bewoners sinds 26 april door overplaatsingen terugliep van circa 80 naar 55, stijgt hierdoor het aantal naar iets boven de 100 in de Amstelveense noodopvang. In de eerste weken van juni vertrekken een aantal families. Een deel daarvan gaat naar een AZC en ander deel wordt voor de zoveelste keer verplaatst naar een andere noodopvang. Doordat er ook vluchtelingen naar Amstelveen worden verplaatst, blijft het aantal bewoners net boven de 100.

18 mei 2016 vindt het ‘Welkom Vluchtelingen Amstelveen’ diner plaats in de kantine van de noodopvang. Het wordt voorafgegaan door een toespraak van burgemeester Mirjam van ’t Veld waarin ze ingaat op de grote diversiteit binnen de gemeente Amstelveen en het respect voor elkaar. Voor het etentje met de vluchtelingen zijn wat mensen uitgenodigd die in de afgelopen periode betrokken waren bij de ontwikkelingen rond de noodopvang. Een van de vluchtelingenkinderen kijkt gefascineerd naar de mevrouw met de grote blinkende ambtsketting en vraagt naar de betekenis aan ’n omstander. Hij antwoordt dat dat de burgemeester is en vervolgt: “Dat doen burgemeesters altijd bij officiële momenten; dan kan iedereen zien dat dat de burgemeester is”. Het meisje uit Syrië is verbaasd en glimlacht.

6 mei 2016 organiseert bewonersplatform de warming up voor Café Welkom, een serie spontane bijeenkomsten van vluchtelingen en buurtbewoners uit Amstelveen en Buitenveldert. De bijeenkomst wordt door ruim 50 personen bezocht. In het verslag is meer te lezen.

Mei 2016 Een van de positieve punten van de Amstelveense noodopvang is dat iedere tijdelijke bewoner over een locker beschikt; een kast waar eigendommen veilig in opgeborgen kunnen worden. Vluchtelingen in sommige andere opvanglocaties hadden geen lockers en raakten zo spullen kwijt. Daarbij ging de verdenking zelfs uit naar medewerkers van de security.

Een ander positief aspect is dat de noodopvang aan de Laan van Kronenburg over verschillende activiteitenlokalen beschikt: een ontspanningsruimte, een ruimte voor peuters en een klein schooltje. Hoewel er best nog wat ruimtes denkbaar zouden zijn geweest (bijvoorbeeld ruimtes voor sport, computers, gebed, lezen / bibliotheek) is deze behoefte in Amstelveen goed opgepakt. Sommige andere noodopvanglocaties beschikken namelijk over geen of weinig activiteitenlokalen. Het pand aan de laan van Kronenburg is ruim van opzet: een ruime entree met zelfs een piano en het voormalige kantoorpand beschikt ook over een een schitterend ‘bedrijfsrestaurant’, met terras aan het water.

Wat ook vriendelijk geregeld is in de noodopvang in Amstelveen is dat bezoek spontaan toegang kan krijgen tot het gebouw mits hij/zij zich aan de regels houdt en zich legitimeert. In andere locaties, zoals bijvoorbeeld in Zaandam aan de Achtersluispolder moet een vluchteling bezoek24 uur vooraf aanmelden om af te kunnen spreken in de opvanglocatie.

Mei 2016 In of vlakbij veel noodopvanglocaties heeft het Rode Kruis een Welkom Winkel waar gebruikte kleding door vrijwilligers wordt ingezameld, gesorteerd en uitgereikt aan vluchtelingen. In Amstelveen gebeurt dit op ruime afstand van de noodopvang in het Rode Kruis gebouw aan de Van der Leeklaan 3. In veel andere plaatsen is dat beter geregeld omdat er geen of weinig afstand is tussen de Welkom Winkel en de noodopvang.

Mei 2016 In de noodopvang in Amstelveen wordt de kinderopvang geheel overgelaten aan vrijwilligers en vluchtelingen. Er is slechts enkele dagen per week een paar uur kinderopvang. Ter vergelijking: in Amsterdam was er een noodopvanglocatie die welzijnsorganisatie Dynamo had ingeschakeld. Dat betekende zeven dagen per week kinderopvang door professionele krachten met assistentie van geschoolde vrijwilligers. In Amsterdam beter geregeld dan in Amstelveen. Dus een groot verschil in aanpak tussen de beide steden.

29 april 2016 ontstaat er ’s nachts brand in de noodopvang. Poetsdoeken met lijnolie in een werkplaats van een van de ondernemers zouden de oorzaak zijn. De Forensische Opsporing van de politie stelt een onderzoek in. Tijdens de brand werden alle bewoners naar het parkeerterrein gedirigeerd. Na een half uur had de brandweer het vuur onder controle en konden de mensen terug naar bed.

28 april 2016 vergadert bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg en kiest ervoor om zelfstandig door te gaan en activiteiten voor vluchtelingen te organiseren buiten de noodopvang. Uit de notulen: “De hoofdtaak van het platform is om zoveel mogelijk vluchtelingen met zoveel mogelijk buurtbewoners in contact te brengen”.

26 april 2016 nemen de eerste vluchtelingen hun intrek in de noodopvang in Amstelveen. Het zijn circa 80 doorstromers, mensen die eerder in de opvanglocaties Heumensoord in Nijmegen en Kanaleneiland in Utrecht hebben gewoond. De groep bestaat vooral uit gezinnen uit Afghanistan en Irak. Eerder had de Gemeente Amstelveen bij monde van Anne Kaiser laten weten dat er nieuwe vluchtelingen in de noodopvang zouden worden gevestigd. Wellicht volgen later alsnog nieuwe vluchtelingen. Bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg had bij aankomst de graag letterlijk met wat teksten en het uitdelen van lekkers de vluchtelingen een warm welkom geheten, maar dit initiatief dat maar heel weinig tijd zou hebben gekost, werd door o.a. het COA afgewezen “omdat de vluchtelingen oververmoeid zouden zijn”. Het voorlopig bestuur van het platform gaat er vanuit dat het COA en de gemeente Amstelveen andere redenen hadden om dit welkom-initiatief af te wijzen.

21 april 2016 is er voor bewoners en belangstellenden ‘open huis’ in de noodopvang. Er komen zo’n 1000 belangstellenden op het dan nog onbewoonde pand af. Ook burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes zijn erbij.

20 april 2016 organiseren de Lions Clubs International een Districtsconventie in Nieuw-Vennep waarbij in het tweede deel van de avond in samenwerking met platform Vluchtelingen Welkom Kronenburg een programma gepresenteerd wordt over hulp aan vluchtelingen. Meer over de bijeenkomst in het verslag.

6 april 2016 organiseert de gemeente Amstelveen het symposium statushouders ‘Thuis in Amstelveen’ en bijna aansluitend een theatervoorstelling die verband houdt met vluchtelingen. Voor organisaties is het ook het moment om 45 minuten voor de voorstelling kennis te maken met coördinator dagbesteding Helma Keesom. Sommige mensen zijn (soms tot hun eigen verbazing) wel uitgenodigd voor het symposium, andere mensen niet – maar die hebben dan weer wel een uitnodiging ontvangen voor de theatervoorstelling ‘As I left my father’s house’ van New Dutch Connections.

18 maart 2016 maakt wethouder Jeroen Brandes bekend dat Vita per 1 april 2016 de coördinatie gaat verrichten van de dagbesteding voor vluchtelingen in de noodopvang. Hij schrijft: “Vita zal dit in overleg doen met u, maar zeker ook in nauwe samenwerking met het COA”. Achteraf kan er wat betreft het eerste deel van de zin vastgesteld worden dat er met de betrokken organisaties geen overleg heeft plaats gevonden, hooguit wat uitleg door de door de gemeente Amstelveen aangestelde coördinator. Winstpunt is dat er eindelijk enige duidelijkheid ontstaat na de lange periode van onderhandelingen tussen de gemeente Amstelveen en de Vrijwilligerscentrale Amstelland, die aanvankelijk de coördinatie zou gaan verrichten.

10 maart 2016 verschijnen er berichten in de media dat een week eerder burgemeester Mirjam van ’t Veld van de gemeente Amstelveen een dreigbrief ontvangen heeft vanwege de komst van vluchtelingen naar Amstelveen. De dader(s) van de doodsbedreiging is (zijn) tot op heden niet gepakt.

26 januari 2016 worden de Amstelveense gemeenteraadsleden en een dag later ook de bij hulp betrokken organisaties geïnformeerd dat de noodopvang niet in februari, maar op 25 april 2016 in gebruik zal worden genomen. De reden van de vertraging is gelegen in de noodzakelijke aanpassingen die aan het gebouw moeten worden verricht. De vertraging is opmerkelijk omdat er in de periode vanaf 24 november tot en met januari niet veel gebeurde in het pand.

21 januari 2016 ontvangt bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg na eerdere toezeggingen antwoorden op een deel van de op 14 december 2015 gestelde vragen. In positieve zin valt op dat enkele vragen/verzoeken zijn ingewilligd. Zo komen er bijvoorbeeld lockers voor de vluchtelingen in hun kamers. Op een later moment komt naar buiten dat er activiteitenlokalen komen voor recreatie, onderwijs en kinderen.

22 december 2015 ontvangen de organisaties die zich willen gaan inzetten voor de vluchtelingen van de noodopvang het bericht dat de gemeente Amstelveen aan de slag gaat met het COA, Vita en de Vrijwilligerscentrale om tot een goede coördinatie van alle ideeën en activiteiten te komen. Op de bijeenkomst op 14 december 2015 werd er nog niet gesproken over de coördinerende rol van Vita en/of de Vrijwilligerscentrale. In de bijlage van de e-mail staat: “Maak gebruik van elkaars netwerk en capaciteiten om middelen, ruimte en materiaal te vinden”. Erg makkelijk wordt dat niet gemaakt want in het bijgevoegde overzicht van de tientallen deelnemende organisaties ontbreken alle contactgegevens.

14 december 2015 organiseert de gemeente Amstelveen een bijeenkomst voor organisaties die zich willen gaan inzetten voor de vluchtelingen van de noodopvang. Quote uit de uitnodiging: “Om goed voorbereid te zijn op de komst van de vluchtelingen is het van belang om alle activiteiten af te stemmen op de behoefte van het COA en de vluchtelingen”. Aan de bijeenkomst doen meer dan 80 vertegenwoordigers van 40 verschillende organisaties mee. Het bewonersplatform stelt aan de gemeente Amstelveen en wethouder Jeroen Brandes schriftelijk een aantal vragen, waaronder vragen over al of niet een VOG voor vrijwilligers, behoefte aan lockers voor vluchtelingen, activiteitenlokalen, het inschakelen van het Rode Kruis voor de toevoer van kleding en schoeisel, scholingsactiviteiten voor volwassenen, psychische hulpverlening en daarmee verband houdend aandacht voor volwassenen die niet meedoen aan activiteiten.

10 december 2015 vergadert bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg voor het eerst in een groter verband. Er doen circa 20 mensen mensen aan mee vanuit heel verschillende achtergronden: o.a. christelijk, joods, islamitisch, humanistisch en atheïstisch. Een deel van de bewoners is lid van een politieke partij; het varieert van SP en GroenLinks tot ChristenUnie en CDA. Een ander deel van de bewoners houdt zich niet met politiek bezig, maar heeft andere redenen om op te komen voor vluchtelingen.

24 november 2015 wordt bekend dat de gemeente Amstelveen een overeenkomst heeft afgesloten met het COA om maximaal 400 vluchtelingen te vestigen in het kantoorpand aan de Laan van Kronenburg. De noodopvang is bedoeld voor een periode van één jaar met een verlengingsmogelijkheid tot maximaal drie jaar. Het COA heeft een overeenstemming op hoofdlijnen met de eigenaar van het gebouw. Bedoeling is dat in februari 2016 de vluchtelingen hun intrek nemen.

19 november 2015 organiseert bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg een culturele bijeenkomst over Syrië en hulp aan vluchtelingen in samenwerking met het Syrische Comité. De bijeenkomst trekt 120 deelnemers, het maximale aantal dat in de Theaterzaal kan worden toegelaten. Meer over de bijeenkomst in het verslag. Tegenstanders van de komst van de noodopvang oefenen in de dagen voor 19 november zonder succes druk uit om de bijeenkomst niet door te laten gaan.

3 november 2015 wordt de Amstelveense gemeenteraad geïnformeerd dat de onderhandelingen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers met de eigenaar van het kantoorpand over een huurovereenkomst langer duren dan verwacht. Vermoedelijk wil de eigenaar extra geld zien vanwege de ‘onverhuurbaarheid’ van het resterende deel van het pand dat niet in gebruik genomen gaat worden door het COA. Een drogreden aangezien het pand al jaren grotendeels leeg staat.

12 oktober 2015 komen ruim 300 bewoners en belangstellenden af op de door de gemeente Amstelveen in het Raadhuis georganiseerde informatiebijeenkomst over de mogelijke komst van een noodopvang in Amstelveen. Het pand aan de Laan van Kronenburg ligt vlakbij de Amsterdamse wijk Buitenveldert en stond jarenlang vrijwel leeg.. De bijeenkomst bood buurtbewoners en vertegenwoordigers van allerlei organisaties en instanties de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Uit een van de gesprekken tussen bewoners uit Amstelveen en Buitenveldert is het initiatief ontstaan om een platform te starten dat zich gaat inzetten voor de vluchtelingen van de noodopvang

10 oktober 2015 wordt in de media bekend dat de gemeente Amstelveen in gesprek is over de mogelijke ingebruikname van een kantoorpand als noodopvang voor 400 vluchtelingen. De omwonenden worden per brief hierover geïnformeerd. Vrijwel onmiddellijk na de bekendmaking neemt Ron van der Wieken, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, stelling in de media tegen de komst van de noodopvang aan de Laan van Kronenburg. Rosa van der Wieken – de Leeuw was gemeenteraadslid voor de VVD in Amsterdam, dus zijn er vermoedelijk korte lijntjes: de VVD Amsterdam Zuid brengt vrijwel gelijktijdig in de media bezwaren naar voren tegen de noodopvang en de VVD in Amstelveen (die in het college van Amstelveen zit) stelt twee weken later “strikte eisen aan de noodopvang”.

Artiest onbekend