Vanaf 25 april wonen vluchtelingen in de noodopvang

Bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg heeft in de afgelopen maanden verschillende keren vergaderd om activiteitengroepen op te zetten die zouden kunnen beginnen als de noodopvang, zoals eerder gemeld, in februari open zou gaan.

Inmiddels is duidelijk geworden dat er, met name aan de kant van het COA, vertraging is opgetreden. In de wandelgangen werd eerst gesproken over ‘maanden later’, inmiddels is nu de nieuwe streefdatum van 25 april officieel bevestigd. Er moeten in de komende periode o.a. technische aanpassingen aan het gebouw worden verricht.

Laten we het positief bekijken: hopelijk is er nu ook extra tijd om de noodopvang op een goede manier in te richten. Bijvoorbeeld met wat meer privacy: kamers in plaats van grote slaapzalen en een ontmoetingsruimte voor vluchtelingen en buurtbewoners en voldoende activiteitenlokalen waardoor activiteiten zo laagdrempelig mogelijk van start kunnen gaan.