Vanaf februari wonen vluchtelingen in de noodopvang

De gemeente Amstelveen heeft bekend gemaakt dat tussen de eigenaar van het kantoorgebouw aan de Laan van Kronenburg en het COA een huurovereenkomst is bereikt. In de komende maanden wordt het gebouw geschikt gemaakt voor bewoning zodat het naar verwachting in februari 2016 in gebruik genomen kan worden.

Organisaties die wat willen gaan doen voor vluchtelingen van de noodopvang komen maandag 14 december bij elkaar om o.a ideeën uit te wisselen en activiteiten af te stemmen.

Platform Vluchtelingen Welkom Kronenburg doet mee aan deze door de gemeente Amstelveen georganiseerde bijeenkomst. In dat overleg willen we ideeën naar voren brengen die gebaseerd zijn op wat deelnemers hebben gemeld op de bijeenkomst over Syrië in het Huis van de Wijk Buitenveldert. Daar werd een formulier verspreid dat ook via e-mail verkrijgbaar is en ingevuld teruggestuurd kan worden. Ook jouw ideeën wat er voor vluchtelingen in de noodopvang gedaan kan worden zijn van harte welkom. Vraag een formulier aan via vwk@ddh.nl

Terugblik op een geslaagde eerste bijeenkomst

De theaterzaal van het Huis van de Wijk Buitenveldert was afgelopen donderdag 19 november gevuld met het maximale aantal van 120 mensen. Meer deelnemers konden er vanwege de brandweervoorschriften niet worden toegelaten. De opkomst was zo groot dat er met een wachtlijst gewerkt moest worden voor de laatste vrije plaatsen voor deze culturele bijeenkomst over Syrië. Er was een heel divers gezelschap op de avond afgekomen, die het platform samen met het Syrische Comité had georganiseerd.

De aanwezigen werden kort na 20:00 uur welkom geheten door Karam Kanho, voorzitter van het Syrische Comité. Karam Kanho introduceerde Hans Straeter die de bijeenkomst presenteerde. Nadat hij een kort overzicht gaf van wat er die avond te verwachten viel, werd er een minuut stilte gevraagd voor de slachtoffers van het terrorisme zoals die onlangs zijn gevallen in Parijs en in Beiroet en andere plaatsen in het Midden-Oosten.

1 minuut stilte. Syrische culturele avond, 19 november 2015, Huis van de Wijk Buitenveldert. Foto: Anton Groeneschey
Een minuut stilte voor de slachtoffers van terrorisme. Foto: Anton Groeneschey

Rehab Chaker droeg daarna het aangrijpende gedicht “Weg van Damascus” van Ghayath Almadhoun voor, over het schuldgevoel van iemand die niet aanwezig kan zijn.

Vervolgens verzorgde Annemarie Busser, beleidsmedewerker bij Amnesty International, een inleiding over hoe mensen vluchten uit landen zoals Syrië. Ze vertelde over de gebrekkige mogelijkheden om een nieuw leven te beginnen in de naburige landen en de daarmee samenhangende vlucht naar Europa.

Daarna werden Karam Kanho, Peshmerge Morad, Hasan Balkhi en Lana Ballani geïnterviewd. Karam Kanho vertelde vooral over wat het Syrische Comité in Nederland doet, de anderen spraken over de situatie in Syrië en hoe ze naar Nederland waren gevlucht. Peshmerge Morad is student informatica en is drie jaar geleden naar Nederland gekomen. Hasan Balkhi en Lana Ballani wonen hier pas sinds een jaar en waren vroeger werkzaam voor een groot theater in Damascus. Hasan heeft een risicovolle boottocht ondernomen vanuit Turkije, zijn vrouw en kinderen zijn later met hem herenigd.

Rehab Chaker. Foto: Anton Groeneschey.
Rehab Chaker. Foto: Anton Groeneschey.

Na de interviews speelde Peshmerge Morad op een dudok, de bijzondere fluit die in Syrië en Armenië gebruikt wordt. Arabiste Rehab Chaker sprak daarna over haar nichtje die haar man verloor tijdens de revolutie die begon in 2011 tegen het regime van president Assad. Haar verhaal werd geïllustreerd door foto’s en een video van massale demonstraties tegen het Syrische bewind.

In het laatste deel van de bijeenkomst kwam de geplande noodopvang ter sprake en wat buurtbewoners kunnen gaan doen. Hans Straeter ging in op de bedoelingen van het platform en de vraag hoe hulp het beste georganiseerd kan worden. Niet het wiel uitvinden maar waar mogelijk samenwerken met bestaande organisaties, was zijn insteek.

Om te inventariseren wat wijkbewoners willen gaan doen voor vluchtelingen werd een formulier verspreid waarop iedereen ideeën kwijt kon. Deze reacties zijn behulpzaam bij het opzetten van toekomstige activiteiten. Zo wil het platform samen met andere buurtbewoners de vluchtelingen verwelkomen wanneer de eerste bussen aankomen.

Het Amstelveense gemeenteraadslid Petra van Mourik kwam nog even aan het woord; haar vader was Syrisch en hierdoor heeft ze ervaring met zowel de Nederlandse als Syrische cultuur. De warmte en liefde zoals ze die ervaren heeft met veel Syrische mensen, is haar altijd bijgebleven.

Deelnemers proeven iets van de Syrische eetcultuur. Foto: Anton Groeneschey
Deelnemers proeven iets van de Syrische eetcultuur. Foto: Anton Groeneschey

Inmiddels stonden na 21:30 uur heerlijke Syrische hapjes voor de deelnemers klaar en werd het inhoudelijke deel van de bijeenkomst afgesloten. Maar niet nadat Hasan Balkhi gevraagd was welke eerste Nederlandse woorden vluchtelingen in dit land zouden moeten leren: “Dankjewel” en “Alsjeblieft” was zijn antwoord. Daarna volgde de vraag of Nederlanders in contact met vluchtelingen mogelijk wat Arabische woorden zouden kunnen gebruiken. “Ahlan wa sahlan” was Hasan’s reactie, dat betekent welkom. De hele zaal oefende dat woord en het woord “ma’a salama”, het woord voor tot ziens of eigenlijk Ga met vrede, daarna ging men richting Syrische hapjes. Na 22.30 uur verlieten de laatste aanwezigen het Huis van de Wijk in Buitenveldert.